Foredragsholdere

Trond Westby, Carina Johansen, Kristian Eidesvik, Helge Søgnebotten og Jan Kåre Ness

Støttespillere