Følgende fotografer holdt foredrag:

2024

Kristian Eidesvik

Carina Johansen

Trond Westby

Helge Søgnebotten

Jan Kåre Ness

2020

Kjell Strand

Ole Jakob Vorraa

John Harald Log

Alina Pettersen

Jan Kåre Ness

2019

Moa Hundseid

Dag Drynjelsen

Maiken Osaland

Inger Staveland

Jan Kåre Ness

2018

Moa Hundseid

Dag Spant

Arnt Ove Jøsang

Bjørn Joachimsen

Jan Kåre Ness

2017

Magnus Reneflot

Christian Tiller

Jorun Larsen

Thor Håkonsen

Jan Kåre Ness

 

2016

Atle Helland

Magnus Jonas Fjell

Kristin Folsland Olsen

Jan Kåre Ness

 

2015

Bjarne Heyerdahl Sætrang

Pål Hermansen

Rolf Selvik

Tom Schandy

Terje Størksen

Jan Kåre Ness

 

2014

Dag Brynjelsen

Sigurd Halvorsen

Roy Mangersnes

Ole Jakob Vorraa

Jan Kåre Ness

2013

Kåre Gaarder

Roy Mangersnes

Bjarne Heyerdahl Sætrang

Jan Kåre Ness

 

2012

Magnus Jonas Fjell

Hans Jørgen Alfsen

Knut Egil Nes

Arnt Ove Jøsang

Sigurd Halvorsen

Thor Håkonsen

Christian Tiller

Jan Kåre Ness

2004

Jan Rabben

Jan Kåre Ness

2003

Dag Brynjelsen

Leif Tommas Haugen

Jan Kåre Ness

2002

Ole Jakob Vorraa

Jan Kåre Ness