Fredag 28. januar 2022

Kl. 18.00

Dørene åpner

Kl. 18.30

Velkommen

"Ranet", Jan Kåre Ness.

Kl. 20.00

Fotograf presenteres senere.

Det blir ca. 15 minutter pause mellom foredragene.

Arrangeres på Lille Maritim.

 

Lørdag 29. januar 2022

Kl. 10.00

Dørene åpner

Kl. 10.30

Fotograf presenteres senere.

Kl. 12.00

Fotograf presenteres senere.

Kl. 13.00

Langpause

Kl. 14.15

Fotograf presenteres senere.

Kl. 15.30

Fotograf presenteres senere.

Ca. kl. 16.30 

Presentasjon av fotokonkurransen og premieutdeling.

---------------------

Det blir 30 minutters pauser mellom foredragene.

---------------------